Infoavond en opendeurdag

Infoavond

Dinsdag 10 maart 2020 vanaf 19:30

De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is een spannend moment. Je kiest niet enkel een studierichting, maar ook een nieuwe school. Op deze infoavond krijg je alvast alle startinformatie over het College van Essen. U kan deze avond ook inschrijven.

Nieuwe leerlingen en hun ouders heten wij van harte welkom in de refter die vanaf de speelplaats bereikbaar is. Als je de speelplaats betreedt, tref je deze refter onmiddellijk op je rechtse kant.

Opgelet: ouders van wie de leerlingen al bij ons op school zitten, kunnen zich later dit schooljaar komen informeren over de overstap van 1 naar 2, 2 naar 3 of 4 naar 5. Waar we deze infomomenten in het verleden gelijktijdig programmeerden, kiezen we er dit schooljaar voor om die te laten doorgaan op dinsdag 21 april, de eerste dinsdag na de paasvakantie.

Opendeurdag

Zaterdag 9 mei tussen 14:00 en 17:00

Wij openen onze deuren voor u op zaterdag 9 mei. Tussen 14:00 en 17:00 leiden wij u met veel plezier rond in onze school. Die dag is het alvast mogelijk om in te schrijven.

U wenst in te schrijven?

U kan bij ons inschrijven vanaf 1 maart

  • op het secretariaat: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:00 tot 17:00 en woensdag van 8:00 tot 12:30 of na afspraak
  • op onze infoavond van dinsdag 10 maart 2020 vanaf 19:30 op het secretariaat
  • op onze opendeurdag van zaterdag 9 mei 2020 van 14:00 tot 17:00
  • tijdens de eerste week van de zomervakantie van 9:00 tot 17:00

Bij inschrijving vragen wij:

  • een document waarop de officiële schrijfwijze van de naam van uw kind vermeld staat: een identiteitskaart, (een uittreksel uit) het trouwboekje of de geboorteakte bijvoorbeeld
  • het rijksregisternummer van uw kind

Wij helpen u bij het invullen van het aanmeldingsformulier. U kan het formulier hier downloaden en eventueel al voorbereiden.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de vastgelegde capaciteit voor het eerste leerjaar A op onze school 120 leerlingen.