Latijn in de eerste graad

In elke studierichting met Latijn krijg je een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het culturele een voorname plaats innemen. Door haar eigen aard draagt de studie van de Latijnse taal bij tot de vorming van het logisch denken. Het spel van woordplaatsing en formulering leidt tot mogelijkheden van interpretatie. De lectuur confronteert leerlingen met de Romeinse beschaving en de gehele Westerse cultuur die erop gebaseerd is. Op die manier kan de eigen tijd vanuit diverse standpunten kritisch bevraagd worden.

Welke zijn de aansluitende studierichtingen?

Na de studie van Latijn in de eerste graad kan je nog terecht in de meeste studierichtingen. De meest logische verderzetting is de studierichting Latijn (tweede graad). In de derde graad kan je dan kiezen tussen Latijn-wiskunde, Latijn-wetenschappen of Latijn-moderne talen. Natuurlijk kan je ook nog omschakelen naar ASO-richtingen zonder Latijn.

Vakken
uren
Aardrijkskunde
2
Beeld
1
Engels
1
Frans
3
Geschiedenis
1
Godsdienst
2
Llichamelijke opvoeding
2
Mens en samenleving
2
Muziek
1
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Techniek
2
Wiskunde
4
Klassieke talen
4
Projecten
1