Latijn-moderne talen in het vijfde jaar

 

In deze studierichting combineer je Latijn met een sterk uitgebouwd pakket moderne talen: Frans, Engels en Duits.  Er zal veel aandacht zijn voor het gebruik en het begrip van de taal in al haar facetten.  Tijdens de lessen proberen we ook een aantal attitudes verder te ontwikkelen zoals spreekdurf, openheid, omgangsvormen en communicatievaardigheden. Op die manier wordt je persoonlijkheid verder gevormd.

 

Twee lesuren kan je vrij kiezen.  Je kiest voor twee lesuren economie of voor twee lesuren cultuur- en gedragswetenschappen.

Vakken
uren
Godsdienst
2
Latijn
4
Nederlands
4
Frans
4
Engels
3
Duits
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Natuurwetenschappen
2
Wiskunde
3
Lichamelijke Opvoeding
2
Esthetica
1
Vrije Ruimte
2