Latijn-wetenschappen in het vijfde jaar

Deze studierichting is vooral bedoeld voor leerlingen met een natuurwetenschappelijk georiënteerde nieuwsgierigheid, leerlingen dus die meer willen weten over fysische, chemische en biologische problemen. Deze richting zorgt bovendien voor voldoende wiskundige vaardigheden om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules toe te passen.  De lectuur van Latijnse auteurs brengt je in contact met de bronnen van de Westerse cultuur.

 

Twee lesuren kan je vrij kiezen.  Je kiest voor twee lesuren extra wiskunde, twee lesuren economie of voor twee lesuren cultuur- en gedragswetenschappen.

Vakken
uren
Godsdienst
2
Latijn
4
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Biologie
2
Chemie
2
Fysica
2
Wiskunde
4
Lichamelijke Opvoeding
2
Vrije Ruimte
2