(herbekijk) Digitale Infoavond 2022

De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is een spannend moment. Je kiest niet enkel een…

Zoveel ruimte om te groeien

De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling een spannend moment. Je staat niet alleen voor een belangrijke studiekeuze maar je kiest ook een nieuwe school. Deze pagina’s geven je alvast een beetje startinformatie over het College van het Eucharistisch Hart te Essen.

In het College te Essen richten we in onze eerste graad enkel de basisoptie met klassieke talen in. Dat betekent dat bij ons alle leerlingen starten in de studierichting waarbij een component met Latijn (en/of Grieks) gekoppeld is aan diverse interessegebieden zoals wetenschappen, wiskunde en moderne talen. Het is volgens ons een meerwaarde om het klassieke te combineren met het ‘moderne’ en zo tot een brede vorming te komen. In het derde jaar kunnen de leerlingen dan kiezen of ze verder gaan met Latijn of niet.

Vanaf de tweede en de derde graad bieden we dan doorstroomrichtingen aan waarbij het steeds de bedoeling is om daarna een vorm van hoger onderwijs te volgen (bachelor of master). Het gaat om richtingen gecombineerd met klassieke talen of de richting natuurwetenschappen of wetenschappen-wiskunde.

We schenken aandacht aan leren leren en ondersteunen actief het groeiproces van leerling tot student. De unieke ligging van ons domein biedt veel kansen tot zelfontplooiing. De uitgebreide keuze van middagactiviteiten geeft de mogelijkheid om je diverse talenten te ontdekken. Je leert immers niet alleen in de les.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen. Onze vertrouwde en geborgen schoolomgeving biedt maximale kansen tot de ontwikkeling van een sterke leer- en leefgemeenschap waar ieder een eigen plaats heeft.

‘Zoveel ruimte om te groeien’, daar gaan we voor!

De Directie