Studieaanbod

Eerste graad

Vanaf september 2019 werd de modernisering van het secundair onderwijs in de eerste graad opgestart. Het is de bedoeling dat je alle kansen krijgt om je interesses en capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Samen met de andere scholen van Essen en omgeving probeert het College dat waar te maken.

In het College richten we in onze eerste graad enkel de basisoptie met klassieke talen in. Dat betekent dat bij ons alle leerlingen starten in de studierichting waarbij een component met Latijn (en eventueel Grieks) gekoppeld is aan diverse interessegebieden zoals wetenschappen, wiskunde en moderne talen. Het is volgens ons een meerwaarde om het klassieke te combineren met het ‘moderne’ en zo tot een brede vorming te komen. Het bestuderen van de Klassieke talen in de eerste graad legt een stevige basis voor de verdere toekomst. De studievaardigheden die aan bod komen zijn fundamenteel om te groeien in de tweede en derde graad, eender welke weg je daar uitgaat!

Tweede graad

Na de brede eerste graad moet er een keuze gemaakt worden. In de matrix van het secundair onderwijs is het immers zo dat er nu een duidelijke opdeling komt in de studierichtingen die worden aangeboden. Op dit moment gaat er een waaier van mogelijkheden open voor leerlingen. Onder het overzicht van de studierichtingen die wij aanbieden, kan u de volledige matrix van het secundair onderwijs terugvinden.

Wij kiezen ervoor om als school richtingen aan te bieden uit de doorstroom finaliteit. Richtingen uit de finaliteit doorstroom zijn erop gericht om leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs (bachelor of master). De studierichtingen die wij aanbieden vallen daarnaast onder de cluster domeinoverschrijdend. Dit betekent dat wij als school inzetten op een brede vorming voor onze leerlingen. Hierdoor kunnen zij in het hoger onderwijs nog alle richtingen uit.

In onze tweede graad kunnen de leerlingen nog steeds volop inzetten op het bestuderen van de Klassieke talen. Daarnaast kunnen de leerlingen met een wetenschappelijk profiel hun talenten verder ontwikkelen in de studierichting natuurwetenschappen. Deze richtingen blijven onze leerlingen uitdagen op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Derde graad

In de derde graad bouwen we verder op de fundering van de eerste en de tweede graad en bieden we alle logische vervolgrichtingen aan op de richtingen van de tweede graad. In het schooljaar 2023-2024 zullen de eerste leerlingen vanuit de richting natuurwetenschappen de stap zetten naar de derde graad. De aanvragen voor de richtingen wetenschappen-wiskunde en moderne talen-wetenschappen zijn ingediend.

Het maken van een goede, gefundeerde keuze bij aanvang van de derde graad is belangrijk. Een leerling kan op het einde van zijn vijfde jaar niet meer overstappen naar een andere richting. Je maakt een keuze voor de laatste twee jaren van je studieloopbaan in het secundair onderwijs.

De hervorming van het secundair onderwijs zal in het schooljaar 2023-2024 aankomen in de derde graad. Men is op dit moment volop aan het bekijken wat de inhoud zal zijn van de studierichtingen. U zal nergens informatie terugvinden over de concrete invulling van deze richtingen op onze website, omdat deze informatie momenteel nog niet voor handen is. Wij hopen vanaf mei 2023 een duidelijker beeld te kunnen geven van onze vernieuwde derde graad.

Studieaanbod

Nieuw: richting Natuurwetenschappen vanaf het derde jaar

Eerste graad

Vanaf september 2019 werd de modernisering van het secundair onderwijs in de eerste graad opgestart. Het is de bedoeling dat je alle kansen krijgt om je interesses en capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Samen met de andere scholen van Essen en omgeving probeert het College dat waar te maken.

In het College richten we in onze eerste graad enkel de basisoptie met klassieke talen in. Dat betekent dat bij ons alle leerlingen starten in de studierichting waarbij een component met Latijn (en eventueel Grieks) gekoppeld is aan diverse interessegebieden zoals wetenschappen, wiskunde en moderne talen. Het is volgens ons een meerwaarde om het klassieke te combineren met het ‘moderne’ en zo tot een brede vorming te komen. In het derde jaar kunnen de leerlingen dan kiezen of ze verder gaan met Latijn of niet.

Tweede en derde graad

Vanaf de tweede en de derde graad bieden we doorstroomrichtingen aan die erop gericht zijn om daarna een vorm van hoger onderwijs te volgen (bachelor of master). Het gaat om richtingen gecombineerd met klassieke talen of de richting natuurwetenschappen of wetenschappen-wiskunde.

Via een klik op een studierichting vind je een overzicht van de bijhorende lesuren en een beschrijving van het studieprofiel van die richting.

 • 1° jaar
  • Grieks-Latijn
  • Grieks-wiskunde
  • Latijn-moderne talen
  • Latijn-wetenschappen
  • Latijn-wiskunde
  • Wetenschappen-wiskunde (vanaf schooljaar 2023-’24)
 • 2° jaar
  • Grieks-Latijn
  • Grieks-wiskunde
  • Latijn-moderne talen
  • Latijn-wetenschappen
  • Latijn-wiskunde
  • Wetenschappen-wiskunde (vanaf schooljaar 2024-’25)
 
 
1° jaar
Eerste leerjaar A: Klassieke talen
2° jaar
3° jaar
4° jaar
Latijn Natuurwetenschappen
2023-’24
5° jaar
Grieks-
Latijn
Grieks-
wiskunde
Latijn-
moderne talen
Latijn-
wetenschappen
Latijn-
wiskunde
Wetenschappen-wiskunde* Moderne talen-wetenschappen*
2024-’25
6° jaar
Grieks-
Latijn
Grieks-
wiskunde
Latijn-
moderne talen
Latijn-
wetenschappen
Latijn-
wiskunde
Wetenschappen-wiskunde* Moderne talen-wetenschappen*

* deze richtingen zijn aangevraagd bij het departement Onderwijs.

 

Huidig studieaanbod 3de graad

 

5° jaar
Latijn- 
moderne talen
6° jaar
Latijn-
moderne talen

 

Hier kan u de volledige matrix van het secundair onderwijs terugvinden.