Studieaanbod

Eerste graad

Vanaf september 2019 werd de modernisering van het secundair onderwijs in de eerste graad opgestart. Het is de bedoeling dat je alle kansen krijgt om je interesses en capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Samen met de andere scholen van Essen en omgeving probeert het College dat waar te maken.

In het College richten we in onze eerste graad enkel de basisoptie met klassieke talen in. Dat betekent dat bij ons alle leerlingen starten in de studierichting waarbij een component met Latijn (en eventueel Grieks) gekoppeld is aan diverse interessegebieden zoals wetenschappen, wiskunde en moderne talen. Het is volgens ons een meerwaarde om het klassieke te combineren met het ‘moderne’ en zo tot een brede vorming te komen. Het bestuderen van de Klassieke talen in de eerste graad legt een stevige basis voor de verdere toekomst. De studievaardigheden die aan bod komen zijn fundamenteel om te groeien in de tweede en derde graad, eender welke weg je daar uitgaat!

Tweede graad

Na de brede eerste graad moet er een keuze gemaakt worden. In de matrix van het secundair onderwijs is het immers zo dat er nu een duidelijke opdeling komt in de studierichtingen die worden aangeboden. Op dit moment gaat er een waaier van mogelijkheden open voor leerlingen. Onder het overzicht van de studierichtingen die wij aanbieden, kan u de volledige matrix van het secundair onderwijs terugvinden.

Wij kiezen ervoor om als school richtingen aan te bieden uit de doorstroom finaliteit. Richtingen uit de finaliteit doorstroom zijn erop gericht om leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs (bachelor of master). De studierichtingen die wij aanbieden vallen daarnaast onder de cluster domeinoverschrijdend. Dit betekent dat wij als school inzetten op een brede vorming voor onze leerlingen. Hierdoor kunnen zij in het hoger onderwijs nog alle richtingen uit.

In onze tweede graad kunnen de leerlingen nog steeds volop inzetten op het bestuderen van de Klassieke talen. Daarnaast kunnen de leerlingen met een wetenschappelijk profiel hun talenten verder ontwikkelen in de studierichting natuurwetenschappen. Deze richtingen blijven onze leerlingen uitdagen op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Derde graad

In de derde graad bouwen we verder op de fundering van de eerste en de tweede graad en bieden we alle logische vervolgrichtingen aan op de richtingen van de tweede graad. In het schooljaar 2023-2024 zullen de eerste leerlingen vanuit de richting natuurwetenschappen de stap zetten naar de derde graad.

Het maken van een goede, gefundeerde keuze bij aanvang van de derde graad is belangrijk. Een leerling kan op het einde van zijn vijfde jaar niet meer overstappen naar een andere richting. Je maakt een keuze voor de laatste twee jaren van je studieloopbaan in het secundair onderwijs.

Studieaanbod

Eerste graad

Vanaf september 2019 werd de modernisering van het secundair onderwijs in de eerste graad opgestart. Het is de bedoeling dat je alle kansen krijgt om je interesses en capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Samen met de andere scholen van Essen en omgeving probeert het College dat waar te maken.

In het College richten we in onze eerste graad enkel de basisoptie met klassieke talen in. Dat betekent dat bij ons alle leerlingen starten in de studierichting waarbij een component met Latijn (en eventueel Grieks) gekoppeld is aan diverse interessegebieden zoals wetenschappen, wiskunde en moderne talen. Het is volgens ons een meerwaarde om het klassieke te combineren met het ‘moderne’ en zo tot een brede vorming te komen. Het bestuderen van de Klassieke talen in de eerste graad legt een stevige basis voor de verdere toekomst. De studievaardigheden die aan bod komen zijn fundamenteel om te groeien in de tweede en derde graad, eender welke weg je daar uitgaat!

Tweede graad

Na de brede eerste graad moet er een keuze gemaakt worden. In de matrix van het secundair onderwijs is het immers zo dat er nu een duidelijke opdeling komt in de studierichtingen die worden aangeboden. Op dit moment gaat er een waaier van mogelijkheden open voor leerlingen. Onder het overzicht van de studierichtingen die wij aanbieden, kan u de volledige matrix van het secundair onderwijs terugvinden.

Wij kiezen ervoor om als school richtingen aan te bieden uit de doorstroom finaliteit. Richtingen uit de finaliteit doorstroom zijn erop gericht om leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs (bachelor of master). De studierichtingen die wij aanbieden vallen daarnaast onder de cluster domeinoverschrijdend. Dit betekent dat wij als school inzetten op een brede vorming voor onze leerlingen. Hierdoor kunnen zij in het hoger onderwijs nog alle richtingen uit.

In onze tweede graad kunnen de leerlingen nog steeds volop inzetten op het bestuderen van de Klassieke talen. Daarnaast kunnen de leerlingen met een wetenschappelijk profiel hun talenten verder ontwikkelen in de studierichting natuurwetenschappen. Deze richtingen blijven onze leerlingen uitdagen op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Derde graad

In de derde graad bouwen we verder op de fundering van de eerste en de tweede graad en bieden we alle logische vervolgrichtingen aan op de richtingen van de tweede graad. In het schooljaar 2023-2024 zullen de eerste leerlingen vanuit de richting natuurwetenschappen de stap zetten naar de derde graad.

Het maken van een goede, gefundeerde keuze bij aanvang van de derde graad is belangrijk. Een leerling kan op het einde van zijn vijfde jaar niet meer overstappen naar een andere richting. Je maakt een keuze voor de laatste twee jaren van je studieloopbaan in het secundair onderwijs.