Een nieuwe huisstijl

Het afgelopen schooljaar werd een oproep gelanceerd om de bestaande logo’s en de huisstijl van onze school op te frissen en te harmoniseren. 4 leerkrachten en 2 leerlingen reageerden erg gemotiveerd en vormden een kernteam. Dat kernteam ging aan de slag met een professional, Chloe Janssens. Al snel kwamen we tot de conclusie dat er verschillende logo’s in omloop waren. Om professioneel over te komen, leek eenvoud een mooi uitgangspunt. Waarom niet eens iets nieuws?

Workshop

We gingen van start met een workshop waarbij we keken naar de huidige identiteit van onze school en de gewenste identiteit van onze school in de toekomst. Sociaal, traditioneel, en “in het groen” kwamen naar voor als belangrijke eigenschappen. Die wilden we unaniem behouden. Wat wel mocht veranderen, was een iets dynamischere uitstraling. Met die waarden in het achterhoofd ging het kernteam aan de slag om een collage over onze school te maken. Chloe bundelde alle bevindingen en na deze teruggekoppeld te hebben aan het kernteam en de directie, begon ze aan een kleine benchmark analyse. Voor elke waarde werd een visuele eigenschap gekozen.

Nadat de algemene stijl bepaald was, gingen we op zoek naar een symbool voor de school. Al snel werd er geopperd voor het opnemen van de kerktoren, sinds jaar en dag het symbool van de school. Daarnaast was ook de groene omgeving een troef waarmee de school wil uitpakken. Het finale logo werd een stilering van een bos met bomen, dat in al zijn abstractie ook architecturale trekken vertoont. Eenvoudig, al zal het wellicht even wennen zijn.

Een verhaal van verbondenheid in verscheidenheid

Sommigen herkenden de C van ‘college’ en de E van ‘Essen’ in het nieuwe logo. Anderen zagen er dan weer een volleybal in, een verwijzing naar die ene sport die toch wel heel centraal staat op onze school. Het logo is duidelijk op verschillende manieren te interpreteren, maar het nieuwe logo wil ook écht een verhaal vertellen. Een verhaal van vernieuwing, van verbondenheid en van aandacht voor verschil. In de cirkelvorm herken je de verbondenheid die ontstaat wanneer we met een hele gemeenschap een schooltoneel op poten zetten, een Rommeshoeffeest in de steigers zetten of onze retorica uitwuiven. Het dynamische karakter dat met de verschillende ‘staafjes’ wordt geïllustreerd, wil dan weer een inclusieve boodschap brengen. Door dat verschil te erkennen, willen we iedereen het onderwijs geven waar hij of zij recht op heeft. Bovendien geven we met dit nieuwe logo gestalte aan het project van de katholieke dialoogschool, waarin we iedereen gastvrij verwelkomen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.