Grieks-Latijn in het vierde jaar

(vanaf schooljaar 2022-’23)

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde en wetenschappen. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Daarnaast is de algemene vorming zo breed dat alle doorstroomrichtingen in de derde graad een optie blijven.

En na de tweede graad?

De meest logische vervolgrichtingen in de 3de graad zijn:

  • Grieks-latijn
  • Grieks-wiskunde
  • Latijn-moderne talen
  • Latijn-wetenschappen
  • Latijn-wiskunde

Daarnaast ook in het college:

  • Wetenschappen-wiskunde
Vakken
uren
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Nederlands
4
Grieks
4
Latijn
4
Wiskunde
5