Klassieke talen in het eerste jaar

 

In elke studierichting met Latijn krijg je een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het culturele een belangrijke plaats innemen. De studie van de Latijnse taal draagt zeker bij tot de vorming van het logisch denken. Het spel van woordplaatsing en formulering leidt tot mogelijkheden van interpretatie. De lectuur confronteert leerlingen met de Romeinse beschaving en de gehele Westerse cultuur die erop gebaseerd is. Op die manier kan de eigen tijd vanuit diverse standpunten kritisch bevraagd worden.

Na de studie van Latijn in de eerste graad kan je nog terecht in de meeste studierichtingen. De meest logische verderzetting is de studierichting Latijn (tweede graad).

Vakken
uren
Aardrijkskunde
2
Beeld
1
Engels
1
Frans
3
Geschiedenis
1
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Mens en samenleving
2
Muziek
1
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Techniek
2
Wiskunde
4
Klassieke talen
4
Projecten
1