Latijn in het vierde jaar

(vanaf schooljaar 2022-’23)

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde en wetenschappen. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Daarnaast is de algemene vorming zo breed dat bijna alle doorstroomrichtingen in de derde graad een optie blijven.

En na de tweede graad?

De meest logische vervolgrichtingen in de 3de graad zijn:

  • Latijn-moderne talen
  • Latijn-wetenschappen
  • Latijn-wiskunde

Daarnaast ook in het college:

  • Wetenschappen-wiskunde

 

* Voor ‘vrije ruimte’ kiezen de leerlingen tussen gedragswetenschappen, economie en uitbreiding natuurwetenschappen.

Vakken
uren
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Nederlands
4
Latijn
5
Wiskunde
5
Informatica
1
Vrije ruimte *
2