Natuurwetenschappen in het vierde jaar

(vanaf schooljaar 2022-’23)

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wiskunde en wetenschappen. De leerlingen verdiepen zich in probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Daarnaast is de algemene vorming zo breed dat bijna alle doorstroomrichtingen in de derde graad een optie blijven.

En na de tweede graad?

De meest logische vervolgrichtingen in de 3de graad zijn:

  • Moderne talen-wetenschappen
  • Wetenschappen-wiskunde

 

* Voor ‘vrije ruimte’  kiezen de leerlingen tussen gedragswetenschappen en economie.

Vakken
uren
Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
4
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Biologie
2
Chemie
2
Fysica
2
Nederlands
4
Wiskunde
5
Informatica
1
Labowerk
1
Vrije ruimte *
2