Grieks-Latijn in het tweede jaar

 

De studie van 2 historische talen met verbuigingen draagt bij tot de ontwikkeling van het taalinzicht. De lectuur van Griekse en Latijnse auteurs brengt je in contact met de bronnen van de Westerse cultuur. De confrontatie met fundamentele vragen en algemeen menselijke problemen stelt je in staat de wereld van nu kritisch te bevragen. Dit alles is natuurlijk gekoppeld aan een algemene vorming op gebied van moderne talen, wiskunde en wetenschappen.

 

Uiteraard is de meest logische opvolging Grieks-Latijn. Toch kan je vanuit dit studiepakket nog terecht in alle andere studierichtingen. Je kan in de tweede graad ook terug kiezen voor 1 taal: Latijn of Grieks. In de tweede graad krijg je nog een pakket van 4 uur wiskunde zodat je bij de keuze voor de derde graad nog kan aansluiten bij alle studierichtingen. Kies je in de derde graad voor Latijn/Grieks-wetenschappen of Latijn/Grieks-wiskunde dan moet je wel inhaalwerk willen doen.

Vakken
uren
Godsdienst
2
Latijn
5
Grieks
3
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Natuurwetenschappen
1
Wiskunde
4
Lichamelijke opvoeding
2
Muzikale opvoeding
1
Techniek
2