Grieks-Latijn in het vierde jaar

De studie van 2 historische talen met verbuigingen draagt bij tot de ontwikkeling van het taalinzicht. De lectuur van Griekse en Latijnse auteurs brengt je in contact met de bronnen van de Westerse cultuur. De confrontatie met fundamentele vragen en algemeen menselijke problemen stelt je in staat de wereld van nu kritisch te bevragen. Dit alles is natuurlijk gekoppeld aan een algemene vorming op gebied van moderne talen, wiskunde en wetenschappen.

 

Uiteraard is de meest logische opvolging Grieks-Latijn. In de tweede graad krijg je nog een pakket van 4 uur wiskunde zodat je bij de keuze voor de derde graad theoretisch nog kan aansluiten bij alle studierichtingen. Als je dan kiest voor Latijn/Grieks-wetenschappen of Latijn/Grieks-wiskunde dan moet je wel ernstig inhaalwerk doen.

Vakken
uren
Godsdienst
2
Latijn
4
Grieks
4
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Duits
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Wiskunde
4
Lichamelijke Opvoeding
2