Grieks-Latijn in het zesde jaar

De studie van twee historische talen met verbuigingen draagt bij tot de ontwikkeling van het taalinzicht. De lectuur van Griekse en Latijnse auteurs brengt je in contact met de bronnen van de Westerse cultuur. De confrontatie met fundamentele vragen en algemeen menselijke problemen stelt je in staat de wereld van nu kritisch te bevragen. Dit alles is natuurlijk gekoppeld aan een algemene vorming op gebied van moderne talen, wiskunde en wetenschappen.

 

Twee lesuren kan je vrij kiezen.  Je kiest voor twee lesuren economie of voor twee lesuren cultuur- en gedragswetenschappen. Wisselen in deze vrije ruimte tussen het vijfde en het zesde jaar is mogelijk, maar dan moet er bijgewerkt worden.

Vakken
uren
Godsdienst
2
Latijn
4
Grieks
4
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Natuurwetenschappen
2
Wiskunde
3
Lichamelijke Opvoeding
2
Esthetica
1
Vrije Ruimte
2