Grieks-Latijn in het zesde jaar

De studie van twee historische talen met verbuigingen draagt bij tot de ontwikkeling van het taalinzicht. De lectuur van Griekse en Latijnse auteurs brengt je in contact met de bronnen van de Westerse cultuur. De confrontatie met fundamentele vragen en algemeen menselijke problemen stelt je in staat de wereld van nu kritisch te bevragen. Dit alles is natuurlijk gekoppeld aan een algemene vorming op gebied van moderne talen, wiskunde en wetenschappen.

 

Vrije ruimte: zelf te kiezen uit onderstaande onderwerpen

  • Economie
  • Gedrags- en cultuurwetenschappen
  • Filosofie

 

Vakken
uren
Godsdienst
2
Latijn
4
Grieks
4
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Natuurwetenschappen
2
Wiskunde
3
Lichamelijke Opvoeding
2
Esthetica
1
Vrije Ruimte
2