Grieks-wiskunde in het vijfde jaar

 

Deze studierichting is vooral bedoeld voor leerlingen die sterk theoretisch ingesteld zijn. Hier primeert het formeel-logisch denken. Abstraheren en  het ontdekken van ordeningsprincipes zijn belangrijk. Je traint hier je vaardigheid om te concluderen en te structureren.  De lectuur van Griekse auteurs brengt je in contact met de bronnen van de Westerse cultuur.

 

Twee lesuren kan je vrij kiezen.  Je kiest voor twee lesuren economie of voor twee lesuren cultuur- en gedragswetenschappen.

Vakken
uren
Godsdienst
2
Grieks
4
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Wiskunde
6
Lichamelijke Opvoeding
2
Esthetica
1
Vrije Ruimte
2