Klassieke talen in het eerste jaar

 

Het college biedt in de eerste plaats een brede, algemene vorming aan via 27 lesuren  basisvorming, aangevuld met vier uur  klassieke talen  en 1 uur  projecten. Daarnaast bieden we, indien nodig, 1 uur er week remediëring aan voor de vakken wiskunde, Frans en/of Latijn. Op deze wijze passen we perfect in de vernieuwing (de 27 uren basisvorming zijn in heel de scholengemeenschap immers dezelfde), en creëren we toch een specifieke optie.

Ben jij een leerling voor deze optie?

Dat kan. We gaan er van uit dat je de lagere school goed hebt doorlopen, dat je van een extra uitdaging houdt en dat je graag wil bijleren. De studie van Latijn zal je immers uitdagen om meer taalinzicht te verwerven.

Vakken
uren
Aardrijkskunde
2
Beeld
1
Engels
1
Frans
3
Geschiedenis
1
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Mens en samenleving
2
Muziek
1
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Techniek
2
Wiskunde
4
Klassieke talen
4
Projecten
1