Latijn in het tweede jaar

 

In het tweede jaar Latijn combineren we de basisvorming van 25 lesuren met de optie Latijn. Ook daar bestudeer je via projecten en begeleid zelfstandig leren verschillende terreinen.

En na de eerste graad?

Na onze eerste graad kan je dus alle kanten uit en liggen alle mogelijke studierichtingen voor je open. Op het College zelf bestaan alle mogelijke vervolgrichtingen die combinaties zijn met klassieke talen (bv. Latijn-wetenschappen of Grieks-wiskunde) of de richting natuurwetenschappen.

Vakken
uren
Aardrijkskunde
1
Beeld
1
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Muziek
1
Natuurwetenschappen
1
Nederlands
4
Techniek
2
Wiskunde
4
Latijn
5
Begeleid zelfstandig leren
2