Latijn-moderne talen in het zesde jaar

 

In deze studierichting combineer je Latijn met een sterk uitgebouwd pakket moderne talen: Frans, Engels en Duits.  Er zal veel aandacht zijn voor het gebruik en het begrip van de taal in al haar facetten.  Tijdens de lessen proberen we ook een aantal attitudes verder te ontwikkelen zoals spreekdurf, openheid, omgangsvormen en communicatievaardigheden. Op die manier wordt je persoonlijkheid verder gevormd.

 

Vrije ruimte: zelf te kiezen uit onderstaande onderwerpen

  • Economie
  • Gedrags- en cultuurwetenschappen
  • Filosofie
Vakken
uren
Godsdienst
2
Latijn
4
Nederlands
4
Frans
4
Engels
3
Duits
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Natuurwetenschappen
2
Wiskunde
3
Lichamelijke Opvoeding
2
Esthetica
1
Vrije Ruimte
2