Van tabula cerata tot iPad

 

De hele onderwijswereld bevindt zich in een ICT-stroomversnelling: de hervorming in de 1ste en 2de graad bezorgde ons uitgebreide ICT-leerplannen en de coronacrisis heeft deze evolutie nog versterkt. Bovendien zijn digitale technologieën alomtegenwoordig in onze maatschappij en zijn ze niet weg te denken uit de leefwereld van onze leerlingen.

De overheid wil met de digisprong eveneens een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs realiseren om de volwassenen van morgen voor te bereiden op het functioneren in een technologische maatschappij. Hiervoor stelden zij middelen ter beschikking om in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 alle leerlingen toegang te geven tot het gebruik van een digitaal toestel.

Als school kozen wij voor de iPad die we in het leerproces inschakelen. Alle leerlingen werken met een iPad in bruikleen van de school. Het iPad-pakket dat de school aanbiedt omvat een iPad incl. oplader, een hoes met schoollogo en een pen.

Met deze iPad zullen leerlingen de leerstof op een actieve manier kunnen verkennen en verwerken. De iPad biedt ons de mogelijkheid met uitdagende en innoverende werkvormen aan de slag te gaan en zo zal niet alleen de kennis toenemen, maar ook de zin om te leren. Bovendien ontwikkelen de leerlingen vaardigheden die hen voorbereiden op het leven in onze sterk gedigitaliseerde maatschappij.
Boeken en cursussen worden niet helemaal over boord gegooid: we zetten de iPad in als een krachtig, digitaal leermiddel náást alle andere bestaande leermiddelen. Beschouw de iPad dus als een verlengstuk van de boeken of cursussen.

 • Waarom kiezen we voor een tablet?

Een tablet is een licht toestel dat erg mobiel is waardoor het in en buiten de klas kan worden gebruikt. Door zijn afmetingen is het gemakkelijk op te bergen in de boekentas en het neemt op de schoolbank weinig plaats in.

 • Waarom kiezen we voor de iPad?

Onze keuze viel op een iPad, onder andere omdat dit toestel:

      • mobiel, licht, klein en flexibel is;
      • met een opgeladen batterij een hele lesdag meegaat;
      • snel opstart;
      • gebruiksvriendelijk is, ook qua beheer op school- en klasniveau.

Apple heeft zich sterk toegelegd op de ontwikkeling van toepassingen die handig te gebruiken zijn in het onderwijs. Apple heeft ook krachtige hulpmiddelen voor het beheer van iPads op school- en klasniveau. Hierbij gaat Apple er telkens van uit dat privacy een basisrecht is.

De leerkracht beschikt over mogelijkheden om de controle over het lesgebeuren te behouden wanneer de leerlingen in de les met de iPad aan de slag zijn.

We hebben ook de ervaring dat iPads betrouwbaar en relatief robuust zijn.

 • Wordt de iPad in alle lessen gebruikt?

We zetten de iPad in wanneer die voor een meerwaarde zorgt. In sommige lessen zal de iPad zeer veel gebruikt worden. In een aantal lessen minder of misschien helemaal niet. Het is goed dat leerlingen tijdens hun schooldag met verschillende werkvormen omgaan.

Al vanaf vorig schooljaar kunnen onze leerlingen aan de slag met iPads. Leerkrachten kunnen een aantal toestellen reserveren voor de leerlingen als ze die nodig hebben in de klas. Dit maakt dat al heel wat leerkrachten goede ervaringen hebben met de iPad. Omdat we het belangrijk vinden dat alle leerkrachten de toepassingen van de iPad voor hun vak onder de knie hebben, werken wij permanent aan de professionalisering van al onze medewerkers.

 • Zal de iPad handboeken en kopieën vervangen?

Niet noodzakelijk. De iPad is, naast werkboeken, handboeken, notities… slechts één van de leermiddelen die we in onze school zullen gebruiken.

We willen met de introductie van de iPad wel kosten proberen te besparen. We streven ernaar het aantal kopieën te beperken en we werken in principe niet langer met een apart rekentoestel, woordenboek, atlas of bijbel.

 • Met welke iPad ga ik werken?

Vanaf september 2021 ga je op het College aan de slag met een iPad wifi 2020 (8ste generatie – besturingssysteem iPadOS 14) met een schermgrootte van 10,2 inch en een opslagcapaciteit van 32 GB.  Het College start in september 2021 met een toestel voor alle leerlingen van de eerste drie jaren, vanaf september 2022 zullen alle leerlingen met een iPad werken.

 • Is de opslagcapaciteit van 32 GB voldoende?

Voor het gebruik op school is een iPad met 32GB voldoende. Je leert je bestanden in de cloud te bewaren.

 • Op welke manier kan ik een iPad aanschaffen?

De school neemt in het kader van digisprong de volledige zorg rond de aanschaf van de iPad op zich. Elke leerling van het eerste tot en met het derde jaar krijgt in schooljaar 2021-2022 een iPad-pakket van de school in bruikleen. Meer info volgt bij inschrijving.

 • Hoe worden de nodige toepassingen op mijn iPad geïnstalleerd?

De school beheert de iPad om ervoor te zorgen dat je de nodige toepassingen kan gebruiken. Het gebruikte beheersysteem voldoet aan de privacyregels.

Je ontvangt van de school een beheerd Apple-ID waarmee je ook toegang krijgt tot 200GB cloud-opslag.

 • Kunnen ouders het iPad-gebruik thuis controleren?

Het besturingssysteem voorziet bij de instellingen de mogelijkheid om de schermtijd te controleren. Zo kunnen ouders zien hoeveel tijd hun kind gemiddeld achter het scherm zit en welke apps hun kind gebruikt.

 • Mogen de leerlingen de iPad tijdens de pauze gebruiken?

De iPad wordt tijdens les- en klasmomenten, zowel binnen als buiten het schooldomein, gebruikt als dit noodzakelijk is voor de les of door de leraar wordt toegestaan. Na het middageten mag de iPad enkel gebruikt worden in de refter.

De leerlingen gebruiken de iPad niet tijdens de pauze. Actief bewegen geniet hier de voorkeur! Leerlingen houden de  iPad uiteraard steeds uit de buurt van eten en drinken.

 • Blijft de iPad na de lessen op school?

Leerlingen hebben hun iPad elke dag bij op school en nemen die ’s avonds terug mee naar huis. Het is de bedoeling dat de batterij ’s morgens telkens volledig opgeladen is. We voorzien op school geen plaatsen waar de iPad op een veilige manier kan bewaard worden tot de volgende dag.

 • Waar bewaart een leerling de iPad tijdens de pauze?

Onze leerlingen krijgen les in een eigen klaslokaal en hebben daar een eigen bank. Als de leerlingen dit wensen, kunnen zij dus hun iPad in hun bank laten liggen.

Meer informatie kan je raadplegen in de infobundel ‘Ons digitale verhaal’ die we je bij inschrijving bezorgen.

meer info