Opendeurdag: zaterdag 4 maart 2023

 

Op zaterdag 4 maart zetten wij onze deuren open voor kandidaat-leerlingen. Dit doen we vanaf
13.00u tot 17.00u. Je kan heel wat informatie terugvinden op de website en in onze infobrochure.
We vinden het echter belangrijk om je persoonlijk te ontvangen op onze school. Zet deze datum
alvast in je agenda en wees welkom op onze school!

Tijdens onze opendeurdag bieden wij lesjes Latijn aan voor onze kandidaat-leerlingen. Op
datzelfde ogenblik organiseren wij een infosessie die gericht is op de ouders. Deze sessies zullen
ongeveer 30 minuten duren. Voor de praktische organisatie vragen wij om op voorhand in te
schrijven voor deze sessies. In onderstaand schema kan u terugvinden op welke ogenblikken we
deze lesjes organiseren.

Tijdstip Leerlingen Ouders
13u30 Lesje Latijn (Max. 2 x 20 leerlingen) Infosessie
14u30 Lesje Latijn (Max. 2 x 20 leerlingen) Infosessie
15u30 Lesje Latijn (Max. 2 x 20 leerlingen) Infosessie
Inschrijven

Na deze infosessie kan u de school bezoeken aan de hand van een gids of zelf op ontdekking gaan.
Wij geven u een beeld van een dag op ons college en voorzien informatie over de concrete
vakinhouden, maar ook de activiteiten die wij organiseren naast de lessen.