Zorg op onze school

Onze school streeft bewust naar geïntegreerde zorg. Dit wil zeggen dat “zorg” zoveel mogelijk verweven zit in ons pedagogisch handelen, zowel op het niveau van de school als van iedere afzonderlijke leerkracht. Inzake de vier aspecten van zorg op school (leren en studeren; studieloopbaanbegeleiding; psychisch, sociaal en fysiek welbevinden; preventieve gezondheidszorg) fungeert elke leerkracht als eerste lijn voor de leerlingen aan wie hij/zij lesgeeft.

Wij zijn een school met een specifiek profiel. Ons studieaanbod is beperkt en volledig gericht op doorstroming naar het hoger onderwijs. Al onze studierichtingen hebben een sterke taalkundige en literaire component, naast een sterke component wiskunde, wetenschappen of moderne talen. Onze leerlingen moeten én willen vaak presteren, vaak willen ze het onderste uit de kan halen. Binnen het spectrum van zorgthema’s verdienen de volgende punten in onze school
bijzondere aandacht:

  • het belang van een “wijze” studiekeuze (in zowel secundair als hoger onderwijs)
  • hierbij aansluitend: positieve en constructieve oriëntering door de klassenraad
  • de uitbouw van een zinvol traject rond ‘leren leren’
  • het notitieproject en belang van leren noteren
  • preventie van stress en faalangst
  • bewaken van studiedruk en werklast
  • ondersteuning van leerlingen die, om uiteenlopende redenen, hun potentieel nog niet waarmaken
  • taalbeleid: het belang van schoolse/academische geletterdheid voor studiesucces en -welbevinden
  • een sfeer van vertrouwen en verbondenheid tussen leerkrachten en leerlingen

Meer info