Ons college probeert vanuit een echt christelijke inspiratie zijn bijdrage te leveren tot de opvoeding van de leerlingen. Eerst en vooral kleurt onze levensopvatting de manier waarop wij onze medemens benaderen, alsook de werkelijkheid rondom ons, bepaalde leerinhouden, en levenswaarden als eerlijkheid, liefde, verdelende rechtvaardigheid, positief denken en zelfdiscipline.

Om al deze doelstellingen te bereiken staan de lessen, maar ook andere opvoedings- en vormingselementen ter beschikking . Zo organiseert het college heel wat activiteiten die kaderen in de leerstof, zoals bezoeken aan tentoonstellingen, musea en theater, reizen, filmfora en sportactiviteiten, maar ook activiteiten waarbij een beroep gedaan wordt op het sociaal en christelijk engagement (eucharistieviering, bezinning, missieactie, Broederlijk Delen . . .)

Op ons college vormen alle leerlingen, ouders, leraars, ondersteunend personeel en directeur één grote leefgemeenschap . Dit betekent ook een positieve en open omgang met elkaar: niemand mag om welke reden dan ook worden uitgesloten . Kwetsende woorden, plagerijen, brutaliteit of vandalisme zijn hier niet op hun plaats .

Zo blijven wij het college waarvoor wij bekend zijn: een school waarin ieder zich geborgen weet en zich thuis voelt.

Wil u meer lezen over ons pedagogisch project? Klik dan hier.