Zoveel ruimte om te groeien

 

Onze slogan probeert samen te vatten wat we in het College belangrijk vinden en wat we willen nastreven. Het is een beeld voor ons pedagogisch project.

We vinden het in de eerste plaats belangrijk om een goede sfeer na te streven. Een school waar iedereen een plaats kan vinden en zich gerespecteerd voelt, zal er voor zorgen dat er voldoende ruimte ontstaat om ook veel te leren. Als je nodige ruimte en vrijheid ervaart, zal dat er mee voor zorgen dat je kan groeien als mens.

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen nodig om mee aan de slag te gaan. Daarom zullen we een school zijn waar ‘leren leren’ ruim aandacht krijgt.
Zo zullen we heel wat activiteiten organiseren, zowel in als buiten de klas.

Al onze leerlingen starten in de eerste graad met de optie ‘klassieke talen’ omdat we geloven in de vormende meerwaarde van de combinatie van oude waarden en moderne inzichten. Deze richting heeft immers in haar basisvorming ook alle andere aspecten die voor elke leerling waardevol zijn. We hopen zo mee te werken aan het ontdekken van ieders talenten op weg naar verdere zelfontplooiing.

We gaan ervan uit dat al onze richtingen erop gericht zijn nadien een hogere studie aan te vatten.

meer info