Historiek

Meer dan honderd jaar wordt er al les gegeven in het College. In 1910 opende het internaat van de paters redemptoristen zijn deuren in Sint-Truiden, maar al in mei 1911 verhuisden de leerlingen naar de nieuwe gebouwen op de Rouwmoer in Essen. Van in het begin oefende de ligging van de school, midden in een uitgestrekt park, een bijzondere aantrekkingskracht uit op de leerlingen.

Sindsdien evolueerde het College mee met de veranderende tijden. Al in 1931 werden de lessen uitsluitend in het Nederlands gegeven. Vanaf 1962 werden de paters als lesgevers meer en meer vervangen door lekenleerkrachten. In 1974 was onze school het eerste college in de provincie waar zowel aan jongens als aan meisjes werd lesgegeven. In juni 1978 moesten de laatste internen hun sleutel teruggeven, en vanaf het volgende schooljaar gingen alle leerlingen ’s avonds naar huis.

De laatste decennia werd in de leerplannen en de eindtermen het accent verlegd van zuivere kennis naar toegepaste kennis en vaardigheden, en ook hierin evolueerde het College mee. Ook de huidige aandacht voor S.T.E.M. heeft bij ons zijn plaats, zoals de vele oud-leerlingen die doorstromen naar ingenieursstudies bewijzen met hun mooie resultaten.

Slechts één aspect is in al die jaren onveranderd gebleven: op het College kan je enkel studierichtingen met Latijn of Grieks volgen. College Essen is lid van de Katholieke Scholengemeenschap Noorderkempen: binnen KSN bieden andere scholen de overige ASO- richtingen aan naast TSO en BSO.

Ook in de toekomst zal het College zich aanpassen aan de eisen van een veranderende maatschappij. Binnen het evoluerende onderwijslandschap integreren wij graag vernieuwing waar deze een meerwaarde biedt, terwijl we overtuigd zijn van de degelijkheid van onze klassieke opleiding, zoals de slaagcijfers van onze oud-leerlingen aantonen…

In 2011 vierden we ons 100-jarig bestaan. De geïnteresseerde lezer kunnen wij het Jubileumboek aanbevelen, te downloaden via onderstaande link.

Meer info